Peritoneal kistler


Peritoneal kistler hemen hemen sadece aktif overleri olan perimenopozal kadınlarda oluşmaktadır, pelvikadezyonlar, ve peritoneal sıvı absorbisyonunun bozulması sudolu kistlerinoluşmasına neden olmaktadır, bunlar peritoneal kavitenin şekline uyumlu olur vetekrarlar (1). Görüntüde olduğu gibi,overler kistik lokuller tarafından yakalanmıştır (Figs 3, 4) (1). Peritoneal inklüzyon kistleri pelvik ağrıveya şişmeye neden olabilmesine rağmen, bunlar genellikle görüntülemedeinsidental olarak bulunur ve muhtemelen genel populasyonda tanıkonulamamıştır. USG peritoneal kistleribelirlemede en çok kullanılan yöntemdir, ve görüntü eşliğinde aspirasyon içinyararlıdır. USG de, peritoneal inklüzyon kisti anekoik kistik kitle olarakgörülür, overe bitişik olarak geçirgen bir alandır. Renkli Dopler ESG de, mezotelial dokudan damarların geçmesi sonucuolarak düşük dirençli akımda septasyonlar görülebilir. CT ve MR görüntülemesiunilateral ve bilateral kistik kitlele görüntülerini zayıf veya sıvıintensinde gösterir, bunu solidkomponentler veya sıkışmış overleri güçlendirmeden gösterir. Hemoraji bazen kist içinde görülebilir. Bu olduğuzaman, CT , yüksek sinyal yoğunluğu olan T1 ağırlıklı MR görüntülemesi, ve düşük sinyal yoğunluğu olan T2 ağırlıklı MR görüntülenmensinde, kist basit sıvıdan daha yüksek attenuasyongösterir (1).tıbbi makale çeviri