REKTOVAJiNAL FiSTÜL

REKTOVAJiNAL FiSTÜL
Anorektal bölgeden vajen arka duvarına doğru olan fistüller geleneksel olarak anorektal fistül olarak isimlendirilir. Gerçek rektovajinal fistüller nadirdir ve tipik olarak enflamatuar barsak hastalığı, iyatrojenik yaralanma veya travmaya bağlı olarak gelişirler. Bu bölümde anavajinal veya çok alçak rektovajinal fistüllerden bahsedilecek; ancak rektovajinal fistül terimi kullanılacaktır.

BAŞVURU VE TANI

Rektovajinal fistülü olan hastalarda birincil sorun tanının doğrulanmasıdır. Hastalar vajenden hava ve dışkı
gelişi gibi klasik belirtilerle başvurabilirler ve muayenede bölgede anormal bir şey görülmeyebilir. Perineal bölgeden pürülan akıntı, tekrarlayan vajinitis veya kötü koku diğer belirtilerdir. Anorektal muayenesi "normal"
olan hastada yakınmalar fistül şüphesini uyandırıyorsa, vajene bir tampon yerleştirilerek rektuma dikkatlice
metilen mavisi doldurulur ve 15 dakika beklenciikten sonra alınan tamponcia mavi boyanma gösterilebilir. Hastayı tam olarak değerlendirmek için aıneliyathanede muayene etmek gerekebilir. Düzleştirilemeyen vajinal
kıvrımların incelenmesi için ince bir soncia kullanılır. Bazen mukozadaki daha pembe veya kırışık bir alan fistül ağzının yeri için tek ipucu olabilir. Genellikle fistülü vajinal yüzden tespit etmek daha kolaydır, ancak bu
yaklaşım başarısız olduğunda anal yüzeyin dikkatli incelenmesi açıklığı ortaya koyabilir. Fistül ameliyathanede
litotomi pozisyonunda da bulunamazsa, hasta Trandelenbmg pozisyonuna alınır ve vajen su ile doldurulur.
Daha sonra bir proktoskop ya da şırınga ile anorektuma hava verilir, bu sırada cerrah vajende hava kabarcıklarını görmeye çalışır. Tedavi öncesi çok dikkatli bir hikaye ve fizik muayene gereklidir. Fizik muayene anüs, rektum ve vajenin ayrıntılı muayenesini içerınelidir. Eşlik eden hastalıklar tedavi seçeneklerini ethleyebildiği için fistül nedeni önemli olabilir. Tablo 6-1 'de fistül nedenleri listelenmiştir. Çevre dokunun esnekliği, eşlik eden proktitis, kanserin bertaraf edilmesi ve anal sfinkterlerin durumu önemli ilişkili konulardır.
ingilizce türkçe tıbbi makale çevirileri.