PiLONiDAL SiNÜS

PiLONiDAL SiNÜS

ETYOLOJi

Pilonidal sinüs, kılların cilt altına girmesi sonucu gelişen edinsel subkutanöz bir enfeksiyondur. Etyolojide belirtilen konjenital teoriler, medüller kanal artıklarını, dermal inklüzyonları veya vestigeal seks bezlerini içerir. Hastalığın sakral bölgede yoğunlaşması ve kıllı beyaz erkeklerde
sık olarak görülmesi edinsel teoriyi destekler tarzdadır. Kırk yaş altı erkeklerde seks hormonu etkisi baskın bir faktör olabilir. Pilonidal sinüsün, batmış kılların oluşturduğu bir yabancı cisim reaksiyonu yaratmasından mı, yoksa kıl fölikülü enfeksiyonunun cilt altı yağ dokusuna rüptüründen mi oluştuğu kesinlik kazanmamıştır. Pilonidal sinüsün perine, parmak ve arnputasyon güclüğü gibi yerlerde arada sırada oluşması, natal kıvrımın geniş eksiıyonunu takiben nüksün görülmesi de yine edinsel teoriyi desteklemektedir.

BELiRTiLER, BULGULAR VE TANI

Pilonidal sepsis kendini ya akut gelişen bir apse, ya da zaman zaman şişen ve kendiliğinden drene olan enfekte sinüs olarak veya kronik, yetersiz drene olan apseler veya kronik sinüsler olarak gösterir. Tanı enfeksiyonun yeri ve görünümü ile konur. Hemen hemen her zaman naral
kıvrım orta hattında primer delikler gözlenir ki burası kaynaklandığı yerdir. Sinüs trakrının yüzeyel bölümünün skuamöz epitel örtüsüyle kaplı primer açıklıkları sıklıkla orta hattadır. Bu delikler tanıda önemli bulgulardır. Apse olsun veya olmasın delikierin etrafı sertlikle çevrilidir.
Kronik pilonidal sinüsler tekrarlayan şişlik, apse veya drenajlada kendini gösterir. Delikler orta hattadır ve çoğunlukla içi enfekte kıllar ve granülasyonlada dolu bir kaviteye açılır. Primer traktın daha komplike fistülizasyonunda birçok ikincil delikler de gözlenebilir. İkincil delikler daha kabarık ve hafifçe eritematöz renktedirler. Alışılmışın dışında çok sayıda trakt ve delikler le gözlenen ağır hidradenitis süpürativayı katlit eder biçimde oluşabilirler. Patoloji sakral bölgeden perineye uzanabilir ve ön perineye özgü sinüsler görülmüş ve tanımlanmıştır. Cerrahi girişim tüm sinüslere kolay erişmeyi sağlayan sol yana ya da yüzüstü yatar durumda yapılır.
medikal makale çevirileri.