nevus 2

Displastik nevus (DN) tartışmaya neden olması devam etmektedir ve melanoma için risk işareti ve prekürsoru olması tartışılmaktadır (1-5).bu tartışmalar daha çok hem klinik hem histolojik displastik nevus tanımlanma kriterleri üzerinde fikir birliğinin eksikliğiyle ilgilidir.bu histolojik tanımla ilgili olarak , bu alanda çalışanlar DN nin tanısındaki gerekli sitolojik atipinin öneminde zorluk çekmektedirler (6).diğerleri de yapısal değişimlerin lehinde olan atipinin gerekliliğinden kaçınmaktadır , özellikle “omuz” fenomonisi önemli,örn, bir kompund nevusda dermal komponentin ötesine junktional proliferatif komponentin uzaması(3).böylece DN nin tanısı için histopatolojik guideline’nın yerine ,evrensel olarak kabul görülen kriterler ve bu kriterleri ilgili kantitatif bilgiler mevcut değildir.
Ailesel olmayan melanomdaki DN nin klinikopatolojik kendine has özellikleri vadır(7-9) : DN nin bir veya birkaç klinik özelliğinin ailesel olmayan melanomlarla(sporadik) sekiz kat veya daha yüksek birlikte gözükmesi(10-12).benzer birliktelik durumu “ailesel displastik nevus sendromunda” daha iyi belgelenmiştir çünkü (1) binden fazla çalışma birikmiştir, her çalışma melanom riskinde önemli yükselme olduğunu göstermektedir; (2) hedef populasyonda sporadik melanomlar daha iyi tanımlanmıştır; ve (3) hedef populasyondaki katılımcı bireyler belgelenmiştir (9-12).

Çünkü DN nın tanısında nükleer atipi ağırlık kazanmıştır (13-15), bu rapor, sporadik melanomu olan hastalardan alınan nevomelanotik nevusda DN inin tanınması için nükleer atipi ve yapısal parametreler arasındaki birlikteliğini ölçmektedir.bilgilerimize göre, ilkkez bu birliktlğin yaygın olduğu bulundu.bundan dolay histolojik displazi sınırlar daha kesin belirlendi ve klinik parametrelerle histolojik kriterlerin korele olmuştur.bizim amacımız DN nin histolojik tanısı için yapısal özelliklerin gerekliliğini tanımlamaktır.daha sonraki raporlarda, ailesel olmayan melanomlarda DN nin klinik özelliklerini tamamen şekillndireceğiz.

METARYAL VE METODLAR
Çalışmadaki populasyon 1 ocak 1983 ve 1 temmuz 1987 yıllarında yale melanoma kliniginde ilkkez tanı almış melanoma hastalarından oluşmaktadır.çalışma için uygun hastaların özellikleri 70 yaşından küçük İspanyol olmayan beyazlar ve kalıtsal melanoma riski olmayanlardır.bu çalışmada toplam 153 hasta katıldı.aşağıda tanımlandığı gibi final istatistiğinde 106 hastada yapıldı.
Çalışmaya katılan bütün hastalara kapsamlı deri muayenesi yapılmıştır.bu hastaların çoğunluğun da 15 den fazla dermatolojik klinik değişkenleri kayıt edildi; bu değişkenler, saç rengi , nevus sayısı, atipik nevus özellikleridir.DN de altıdan fazla atipik nevusun klinik özellikleri kayıt edildi, bunlar; büyüklük (çapları 5 mm den fazla), kötü tanımlanmış sınır,irregüler sınır, renk değişikliği.sonraki özeliklere ve hekimlerin fikir birliğine dayarak , klinik olarak en çok atipik lezyonlar derin eksizyon veya saucerization tekniğiyle alındı.
Klinik özelikleri ve klinik fotografların detaylı analizinin yayınlanması hazırlanmaktadır.bu histopatolojik çalışmanın amacı için, önceki çalışmalardaki bir veya daha fazla benzer atipik nevusların prevalansları kayıt edilmelidir (9).örnek olarak, Dn nin klinik dört veya daha fazla kriteriyle birlikte hastaların %31.1 i en az bir nevusu bulunmaktadır.aşağıda tanımladığı gibi, hastaların %17 sinin biyopsisinde en az bir nevusunda nükleer atipi olduğu doğrulanmıştır.bütün örnekler %10 formalinle fixlenmiştir ve 5 m (mikron) kalınlığında kesitler ve hematoksilen-eozinle boyanmıştır.bütün örnekler bir dermatolojist tarafından sınıflanmıştır ve ikinci biri (p.d.) tarafından kontrol edilmiştir. Yaklaşık olarak üçte biri final kategorizasyonundan önce eşzamanlı olarak kesi incelenmesisırasında tartışılmıştır.tekrarlanabilir veriler kayıt edilmemiştir.her lezyon için standardize protokol geliştirilmiştir.parametreler aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir.